Sluta gissa! Mät och optimera din marknadsföring för bästa resultat

En viktig del av att utföra effektiv digital marknadsföring är att ha en välformulerad modell för mätning. Detta innebär att man måste ha en tydlig uppfattning om vad man försöker uppnå och hur man ska mäta om man har nått detta mål. Utan en sådan mätmodell kan det vara svårt att identifiera om marknadsföringen är framgångsrik eller inte.